top of page
hungary.jpg

Информация за българските граждани, живеещи извън България

Българите, живеещи в друга държава от Европейския съюз могат да гласуват на Европейските избори, стига да са живели в друга държава на Европейския съз в продължение на поне три месеца непосредствено преди изборите.

Ако сте български гражданин и живеете в държава извън Европейския съюз, най-вероятно няма да можете да гласувате.

Регистрация на гласоподавател

Кой отговаря на условията за гласуване?
В България отговаряте на условията за гласуване, ако вие:
  • имате българско гражданство или гражданство на друга държава членка на Европейския съюз и сте живели в България в продължение на поне три месеца преди датата на изборите и

  • имате навършени 18 години към датата на изборите.
     

Отделно от това всички български граждани, които са живели в друга държава от Европейския съюз през последните три месеца преди изборите имат право да гласуват.

Как да се регистрирам?
Българите живеещи в друга държава от Европейския съюз могат да поискат от съответните власти да бъдат добавени в избирателните листи преди датата на изборите или от общинската избирателна комисия в деня на изборите. За да бъдете добавени към избирателните листи в деня на изборите тряба да представите български документ за самоличност и да попълните декларация, че отговаряте на условията за гласуване.

За повече информация за гласуването от чужбина, моля, натиснете тук, за да посетите уебсайта на българската Централна избирателна комисия.

Гласуване

Българите живеещи в друга държава от Европейския съюз трябва да гласуват лично в българското представителство в чужбина.

Лично гласуване в представителство в чужбина
Българите живеещи в друга държава от Европейския съюз могат да гласуват в българското представителство в чужбина в съответната държава. Българската Централна избирателна комисия ще предостави повече информация. За да посетите техния уебсайт, моля, натиснете тук.

Информация за български граждани, живеещи в България

Гласуването в България е задължително.

Регистрация за гласуване

Българските граждани живеещи в България са автоматично регистрирани да гласуват.

Кой има право да гласува?
В България имате право да гласувате, ако вие:
  • имате българско гражданство или гражданство на друга държава членка на Европейския съюз и сте живели в България поне три месеца преди датата на изборите и

  • имате навършени 18 години към датата на изборите.


Отделно от това всички български граждани, които са живели в друга държава от Европейския съюз през последните три месеца преди изборите имат право да гласуват.
Как да се регистрирам?
Българските граждани живеещи в България са автоматично регистрирани да гласуват и не се налага да се регистрирате, за да гласувате. Въпреки това, винаги трябва да проверите регистрацията си в местната администрация, особено ако наскоро сте променяли адреса си.

Подаване на вашия глас

Българските граждани живеещи в България, които са регистрирани да гласуват, могат да го направят лично в деня на изборите.

Лично гласуване
Можете да гласувате лично в деня на изборите в определената ви изборна секция според местоживеенето ви, посочено на документа ви за самоличност. Трябва да носите със себе си личната си карта, за да гласувате.

Информация за граждани на ЕС, живеещи в България

Граждани на Европейския съюз от други държави членки на Европейския съюз, които живеят в България могат да гласуват или в родната си държава членка, в България или в държавата от Европейския съюз, в която пребивават, но могат да го направят само веднъж.

Гласуването в България е задължително. Следователно, ако се регистрирате да гласувате в България, то трябва да гласувате.

Регистрация за гласуване

За да гласувате в България, трябва да се регистрирате по местоживеенето си в България. След като се регистрирате, автоматично ще получите информация за европейските избори.

Кой има право да гласува?
В България имате право да гласувате, ако вие:
  • имате българско гражданство или гражданство на друга държава членка на Европейския съюз и сте живели в България поне три месеца преди датата на изборите и

  • имате навършени 18 години към датата на изборите.

Как да се регистрирам?
Гражданите на Европейския съюз трябва да се регистрират чрез подаване на заявление до местната администрация в мястото, където живеете. Крайният срок за регистрация е 40 дни преди датата на изборите.

Подаване на вашия глас

Граждани на Европейския съюз живеещи в България, които са регистрирани да гласуват, могат да го направят лично в деня на изборите.

Лично гласуване
Можете да гласувате лично в деня на изборите в определената ви изборна секция според местоживеенето ви, посочено на документа ви за самоличност. Трябва да носите със себе си личната си карта, за да гласувате..
bottom of page