top of page
hungary.jpg

Information for Czech Nationals Residing Outside of Czechia

You are not allowed to vote in the European elections in Czechia from abroad.

Voter Registration

Who is eligible to vote?
In Czechia, you are eligible to vote if you:
  • Have Czech or another EU citizenship with legal residency in Czechia,
  • Have reached the age of 18 on election day, and
How do I register?
Czech citizens living in Czechia are automatically registered to vote by the authorities

Voting

Czech citizens residing in Czechia can vote in person on Election Day.
In Person
You can vote in person on Election Day at your assigned polling station based on your residency. You should bring your valid ID with you to the polling station.

Information for EU National Living in Czechia

EU citizens from other EU Member States who live in Czechia may vote in either their home Member State or in Czechia, their residency Member State, but may only vote once.

Registering to Vote

To vote in Czechia, you must register in your place of residence in Czechia

Who is eligible to vote?
In Czechia, you are eligible to vote if you:
  • Have Czech or another EU citizenship with legal residency, and

  • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
EU citizens must register by asking the municipality to add you to the list of voters. The deadline to register is Sunday 28 April 2024. You must be registered for temporary or permanent stay in Czechia at least 45 days prior to the election, Tuesday 23 April 2024. For more information on registering to vote, please click here.

Casting Your Ballot

EU citizens residing in Czechia who are registered to vote can vote in person on Election day.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day at your assigned polling station based on your residency. You should bring your valid ID with you to the polling station.
hungary.jpg

Česká republika

Den voleb: 7. a 8. června 2024

Volební hodiny: v pátek 7. června (hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin) a sobotu 8. června (hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin)

Informace pro české občany s bydlištěm mimo Česku

V Česku nemůžete volit v evropských volbách ze zahraničí.

Informace pro české občany žijící v Česku

Registrace k volbám

Čeští občané žijící v Česku jsou automaticky registrováni k volbám úřady.

Kdo je oprávněn volit?

V Česku máte právo volit, pokud:

●  Máte české nebo jiné občanství EU s legálním pobytem a

●  v den voleb jste dosáhli věku 18 let.

Jak se mohu registrovat?
Čeští občané žijící v Česku jsou automaticky registrováni k volbám úřady.

Vhození volebního lístku

Čeští občané s trvalým pobytem v Česku mohou v den voleb volit osobně.

Volit osobně
V den voleb můžete volit osobně ve volební místnosti, která vám byla přidělena podle vašeho trvalého bydliště. Do volební místnosti byste si měli přinést platný průkaz totožnosti.

Informace pro EU občany EU žijící v Česku

Občané EU z jiných členských států EU, kteří žijí v Česku, mohou volit buď ve svém domovském členském státě, nebo v Česku, které je členským státem jejich pobytu, ale mohou volit pouze jednou.

Registrace k volbám

Chcete-li volit v Česku, musíte se zaregistrovat v místě svého bydliště v Česku.

Kdo je oprávněn volit?

V Česku máte právo volit, pokud:

●  Máte české nebo jiné občanství EU s legálním pobytem a

●  v den voleb jste dosáhli věku 18 let.

Jak se mohu registrovat?
Občané EU se musí zaregistrovat tak, že požádají obecní úřad o zápis do seznamu voličů. Uzávěrka pro registraci je v neděli 28. dubna 2024. Musíte být přihlášeni k přechodnému nebo trvalému pobytu v Česku nejpozději 45 dní před volbami, tedy v úterý 23. dubna 2024. Další informace o registraci k volbám naleznete zde.

Vhození volebního lístku

Občané EU s trvalým pobytem v Česku, kteří jsou zapsáni v seznamu voličů, mohou v den voleb volit osobně.

Volit osobně
V den voleb můžete volit osobně ve volební místnosti, která vám byla přidělena podle vašeho trvalého bydliště. Do volební místnosti byste si měli přinést platný průkaz totožnosti.

Information for Czech Nationals Living in Czechia

Czech citizens living in Czechia are automatically registered to vote by the authorities

bottom of page