top of page
hungary.jpg

Information for Danish Nationals Residing Outside of Denmark

Danish citizens residing outside of Denmark may vote in Denmark. If they reside in another EU Member State, they may also vote in their residency EU Member State, but may only vote once.

Voter Registration

Who is eligible to vote?

In Denmark, you are eligible to vote if you:

  • Have Danish or another EU citizenship with legal residence in Denmark, and

  • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?

Living in Another EU Country

Danish citizens living abroad in another EU country must register to vote with the municipality of Copenhagen. You can apply in person or by sending your application. For more information on voting abroad and to access the registration application online, please click here to visit the website of the Ministry of Foreign Affairs in Denmark.

 

Living in a Non-EU Country

Danish citizens living abroad in a non-EU country can vote in certain circumstances. Citizens who live abroad and will return to Denmark within two years of their departure can vote. Citizens who are abroad working for a Danish institution or company, students, and those working for a Danish charity organization may vote in certain circumstances. To vote, you have to apply to vote in the Danish municipality you lived in before moving out of Denmark. For more information on voting abroad, please click here to visit the website of the Ministry of Foreign Affairs in Denmark.

Voting

Danish citizens residing abroad must vote in person at the Danish embassy or consulate.
In-Person Voting at the Consulate
You must vote in person at a Danish embassy or consulate and must do so in time for your vote to arrive at your municipality in Denmark before the elections open at 9:00 on Sunday 9 June 2024.

For more information about voting abroad and a list of Danish embassies and consulates, please click here to visit the website of the Ministry of Foreign Affairs in Denmark. For more information about advance voting abroad, please click here to visit the website of the Ministry of the Interior and Health of Denmark.

Information for Danish National Living in Denmark

Registering to Vote

Danish citizens living in Denmark are automatically registered to vote by the authorities.

Who is eligible to vote?

In Denmark, you are eligible to vote if you:

  • Have Danish or another EU citizenship with legal residence in Denmark, and

  • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
Danish citizens living in Denmark are automatically registered to vote by the authorities.

Casting Your Ballot

Danish citizens residing in Denmark who are registered to vote can vote in person.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day at your specific polling station based on your residency.The address of your polling station is on your ballot. It is recommended that you bring your voting card and ID with you to vote. You can also vote in advance in any municipality in Denmark. Advance voting begins on Monday 29 April 2024 and ends on Thursday 6 June 2024. For more information about advance voting, please click here to visit the website of the Ministry of the Interior and Health of Denmark.

Information for EU National Living in Denmark

EU citizens from other EU Member States who live in Denmark may vote in either their home Member State or in Denmark, their residency Member State, but may only vote once.

Registering to Vote

To vote in Denmark, you must register in your place of residence in Denmark. Once registered, you will automatically receive information about European elections.

Who is eligible to vote?

In Denmark, you are eligible to vote if you:

  • Have Danish or another EU citizenship with legal residence in Denmark, and

  • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
EU citizens who are already registered on the voting list of the previous 2019 European election are still registered to vote and do not need to register again. If you were not registered for the 2019 European elections, you need to register to vote with your local municipality. For more information on registering, please click here to visit the website of the Ministry of the Interior and Health of Denmark.

Casting Your Ballot

EU citizens residing in Denmark who are registered to vote can vote in person.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day at your specific polling station based on your residency. The address of your polling station is on your ballot. It is recommended that you bring your voting card and ID with you to vote. You can also vote in advance in any municipality in Denmark. Advance voting begins on Monday 29 April 2024 and ends on Thursday 6 June 2024. For more information about advance voting, please click here to visit the website of the Ministry of the Interior and Health of Denmark.
hungary.jpg

Information til danske statsborgere bosiddende uden for Danmark

Danske statsborgere med bopæl uden for Danmark kan stemme i Danmark. Hvis de bor i en anden EU-medlemsstat, kan de også stemme i deres bopælsland, men de kan kun stemme én gang.

Vælgerregistrering

Hvem har stemmeret?

I Danmark har du stemmeret, hvis du:

  • Har et dansk eller andet EU-statsborgerskab med lovligt ophold i Danmark, og

  • Er fyldt 18 år på valgdagen.

Hvordan registrerer jeg mig?

Hvis du bor i et andet EU-land

Danske statsborgere, der bor i udlandet i et andet EU-land, skal registrere sig for at stemme i Københavns Kommune. Du kan ansøge personligt eller ved at fremsende din ansøgning. For mere information om at stemme fra udlandet og for at få adgang til at ansøge om registrering online, skal du klikke her for at besøge Udenrigsministeriet i Danmarks hjemmeside.

 

Hvis du i et land uden for EU

Danske statsborgere, der bor i udlandet i et land uden for EU, kan stemme under visse omstændigheder. Statsborgere, der bor i udlandet og vender tilbage til Danmark senest to år efter deres udrejse, kan stemme. Borgere, der opholder sig i udlandet og arbejder for en dansk institution eller virksomhed, studerende og personer, der arbejder for en dansk velgørenhedsorganisation, kan stemme under visse omstændigheder. For at stemme skal du ansøge om at stemme i den danske kommune, du boede i, før du flyttede ud af Danmark. For mere information om at stemme fra udlandet, skal du klikke her for at besøge Udenrigsministeriet i Danmarks hjemmeside.

Afstemning

Danske statsborgere med bopæl i udlandet skal stemme personligt på den danske ambassade eller det danske konsulat.
Personlig stemmeafgivning på konsulatet

Du skal stemme personligt på en dansk ambassade eller et dansk konsulat og gøre det i tide til, at din stemme kan nå frem til din kommune i Danmark, inden valget begynder kl. 9.00 søndag den 9. juni 2024.

For mere information om at stemme fra udlandet og en liste over danske ambassader og konsulater, skal du klikke her for at besøge Udenrigsministeriet i Danmarks hjemmeside. For mere information om at forhåndsstemme fra udlandet, skal du klikke her for at besøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Danmarks hjemmeside.

Information til danske statsborgere, der bor i Danmark

Registrering til at stemme

Danske statsborgere, der bor i Danmark, er automatisk stemmeberettigede af myndighederne.

Hvem har stemmeret?

I Danmark har du stemmeret, hvis du:

●  Har et dansk eller andet EU-statsborgerskab med lovligt ophold i Danmark, og

●  Er fyldt 18 år på valgdagen.

Hvordan registrerer jeg mig?
Danske statsborgere, der bor i Danmark, er automatisk stemmeberettigede af myndighederne.

Afgiv din stemme

Danske statsborgere med bopæl i Danmark, som er registreret til at stemme, kan stemme personligt.

Personlig stemmeafgivning
Du kan stemme personligt på valgdagen på dit specifikke valgsted, der er angivet ud fra din bopæl. Adressen på dit valgsted står på din stemmeseddel. Det anbefales, at du medbringer din stemmeseddel og ID for at stemme. Du kan også stemme på forhånd i en hvilken som helst kommune i Danmark. Forhåndsafstemningen begynder mandag den 29. april 2024 og slutter torsdag den 6. juni 2024. For mere information om forhåndsafstemning, skal du klikke her for at besøge Indenrigs- og Sundhedsministeriets i Danmarks hjemmeside.

Information til EU-borgere bosat i Danmark
 

EU-borgere fra andre EU-lande, der bor i Danmark, kan stemme i enten deres hjemland eller i Danmark, deres bopælsland, men kan kun stemme én gang.

Registrering til at stemme

For at stemme i Danmark skal du registrere dig på din bopæl i Danmark. Når du er registreret, modtager du automatisk oplysninger om Europa-Parlamentsvalget.

Hvem har stemmeret?

I Danmark har du stemmeret, hvis du:

●  Har et dansk eller andet EU-statsborgerskab med lovligt ophold i Danmark, og

●  Er fyldt 18 år på valgdagen.

Hvordan registrerer jeg mig?
EU-borgere, der allerede er registreret på stemmelisten ved det foregående valg til Europa-Parlamentet i 2019, er stadig registreret til at stemme og behøver ikke at registrere sig igen. Hvis du ikke var registreret til Europa-Parlamentsvalget i 2019, skal du registrere dig for at stemme hos din lokale kommune. For mere information om registrering, skal du klikke her for at besøge Indenrigs- og Sundhedsministeriets i Danmarks hjemmeside.

Afgiv din stemme

EU-borgere, der er registreret i Danmark, og som er optaget til at stemme, kan stemme personligt.

Personlig afstemning
Du kan stemme personligt på valgdagen på dit specifikke valgsted, der er angivet ud fra din bopæl. Adressen på dit valgsted står på din stemmeseddel. Det anbefales, at du medbringer din stemmeseddel og ID for at stemme. Du kan også stemme på forhånd i en hvilken som helst kommune i Danmark. Forhåndsafstemningen begynder mandag den 29. april 2024 og slutter torsdag den 6. juni 2024. For mere information om forhåndsafstemning, skal du klikke her for at besøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Danmarks hjemmeside.
bottom of page