top of page
hungary.jpg

Information for Estonian Nationals Residing Outside of Estonia

Estonian citizens residing outside of Estonia may vote in Estonia. If they reside in another EU Member State, they may also vote in their residency EU Member State, but may only vote once.

Voter Registration

Who is eligible to vote?
In Estonia, you are eligible to vote if you:
 • Have Estonian or another EU citizenship resign in Estonian, and

 • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
Estonians living abroad are automatically registered to vote by the authorities and do not need to register to vote. However, to vote by post, you must submit an application to the Estonian Foreign Mission for a postal vote

Voting

Estonian citizens residing abroad can vote in person at an Estonian foreign mission, by post, or online.
In-Person Voting at a Foreign Mission
You can vote in person at an Estonian Foreign Mission. Voting must take place at least two days in the period between Saturday 25 May 2024 and Thursday 30 May 2024. For more information about voting abroad, please click here.
By Post
To vote by post, you must submit an application to the Estonian Foreign Mission for a postal vote. The deadline to submit an application for a postal vote is 10 May 2024. For more information about postal voting, please click here.
Online Voting (E-Voting)
You can vote online in Estonia. Online voting begins at 9:00 on 3 June 2024 and ends at 20:00 on 8 June 2024. For more information about e-voting, please click here to visit the website of Estonia’s State Electoral Board.

Information for 
Estonian National Living in Estonia

Registering to Vote

Estonian citizens living in Estonia are automatically registered to vote.

Who is eligible to vote?
In Estonia, you are eligible to vote if you:
 • Have Estonian or another EU citizenship resign in Estonian, and

 • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
Estonian citizens living in Estonia are automatically registered to vote by the authorities. However, you should always check your registration. You can check your registration with the population register by clicking here

Casting Your Ballot

Estonian citizens residing in Estonia who are registered to vote can vote in person or online.

In Person Voting
You can vote in person on Election or during advance voting. Advance voting begins on 3 June 2024 and ends on 8 June 2024. You must present your ID while voting. For more information on pollings stations, please click here to visit the website of Estonia’s State Electoral Board.
Online Voting (E-Voting)
You can vote online in Estonia. Online voting begins at 9:00 on 3 June 2024 and ends at 20:00 on 8 June 2024. For more information about e-voting, please click here to visit the website of Estonia’s State Electoral Board.

Information for EU National Living in Estonia

EU citizens from other EU Member States who live in Estonia may vote in either their home Member State or in Estonia, their residency Member State, but may only vote once.

Registering to Vote

To vote in Estonia, you must register in your place of residence in Estonia if you have not voted in the European elections in Estonia before. Once registered, you will automatically receive information about future European elections.

Who is eligible to vote?
In Estonia, you are eligible to vote if you:
 • Have Estonian or another EU citizenship resign in Estonian, and

 • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?

EU citizens living in Estonia who have not voted in the European elections in Estonia before must submit an application to be entered in the list of voters. Your application needs to be submitted by 10 May 2024. For more information and to submit an application, please click here.


If you have already voted in the European elections in Estonia before, you do not need to register again. You can check your registration with the population register by clicking here

Casting Your Ballot

EU citizens residing in Estonia who are registered to vote can vote in person or online​.

In Person Voting
You can vote in person on Election or during advance voting. Advance voting begins on 3 June 2024 and ends on 8 June 2024. You must present your ID while voting. For more information on pollings stations, please click here to visit the website of Estonia’s State Electoral Board.
Online Voting (E-Voting)
You can vote online in Estonia. Online voting begins at 9:00 on 3 June 2024 and ends at 20:00 on 8 June 2024. For more information about e-voting, please click here to visit the website of Estonia’s State Electoral Board.
hungary.jpg

EESTI

Teave väljaspool Eestit elavatele eestlastele

Eestis võivad hääletada väljaspool Eestit elavad Eesti kodanikud. Kui nad elavad teises EL-i liikmesriigis, võivad nad hääletada ka oma elukohajärgses EL-i liikmesriigis, kuid nad saavad hääletada vaid üks kord.

Valija registreerimine

Kellel on õigus hääletada?

Eestis on sul hääleõigus, kui:

 • Eesti või mõne muu EL-i kodakondsuse tõend eesti keeles, ja

 • oled valimispäeval vähemalt 18-aastane.

Kuidas registreeruda?

Välismaal elavad eestlased registreerivad ametivõimud hääletamiseks automaatselt ja hääletamiseks eraldi registreeruma ei pea. Posti teel hääletamiseks tuleb aga esitada Eesti välisesindusele avaldus posti teel hääletamiseks.

Hääletamine

Välisriigis elavad Eesti kodanikud saavad hääletada kohapeal Eesti välisesinduses, posti teel või veebis.
Kohapeal hääletamine välisesinduses
Hääletada saab kohapeal Eesti välisesinduses. Hääletamine peab toimuma vähemalt kahel päeval ajavahemikus laupäev, 25. mai 2024 kuni neljapäev, 30. mai 2024. Välisriigis hääletamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.
Posti teel
Posti teel hääletamiseks tuleb esitada Eesti Välisesindusele avaldus posti teel hääletamiseks. Postihääletuse avalduse esitamise tähtaeg on 10. mai 2024. Postihääletuse kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.
Veebihääletus
(e-hääletamine)
Eestis saab hääletada ka internetis. Veebihääletus algab 3. juunil 2024 kell 9.00 ja lõpeb 8. juunil 2024 kell 20.00. E-hääletamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin ja külastage Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehte.

Teave Eestis elavatele Eesti kodanikele

Hääletamiseks registreerimine

Eestis elavad Eesti kodanikud registreeritakse hääletamiseks automaatselt.

Kellel on õigus hääletada?
Eestis on sul hääleõigus, kui:
 • Eesti või mõne muu EL-i kodakondsuse tõend eesti keeles, ja

 • oled valimispäeval vähemalt 18-aastane.

Kuidas registreeruda?
Eestis elavad Eesti kodanikud registreerivad ametivõimud hääletamiseks automaatselt. Siiski peaksite alati oma registreeringut kontrollima. Rahvastikuregistri registreeringut saate kontrollida siit.

Hääle andmine

Eestis elavad Eesti kodanikud, kes on registreeritud hääletamiseks, saavad hääletada kohapeal või veebis.

Kohapeal hääletamine
Hääletada saab valimistel kohapeal või eelhääletamise ajal. Eelhääletamine algab 3. juunil 2024 ja lõpeb 8. juunil 2024. Hääletamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument. Valimisjaoskondade kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin ja külastage Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni veebisaiti.
Veebihääletus
(e-hääletamine)
Eestis saab hääletada internetis. Veebihääletus algab 3. juunil 2024 kell 9.00 ja lõpeb 8. juunil 2024 kell 20.00. E-hääletamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin ja külastage Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni veebisaiti.

Teave Eestis elavatele ELi kodanikele

Teistest EL-i liikmesriikidest pärit Eestis elavad EL-i kodanikud võivad hääletada kas oma päritoluliikmesriigis või oma elukohaliikmesriigis Eestis, kuid hääletada saavad nad ainult ühe korra.

Hääletamiseks registreerimine

Eestis hääletamiseks tuleb end registreerida oma Eesti elukohas, kui te ei ole varem Eestis Euroopa Parlamendi valimistel hääletanud. Pärast registreerumist saate automaatselt teavet tulevaste Euroopa Parlamendi valimiste kohta.

Kellel on õigus hääletada?
Eestis on sul hääleõigus, kui:
 • Eesti või mõne muu EL-i kodakondsuse tõend eesti keeles, ja

 • oled valimispäeval vähemalt 18-aastane.

Kuidas registreeruda?

Eestis elavad Euroopa Liidu kodanikud, kes ei ole varem Eestis Euroopa Parlamendi valimistel hääletanud, peavad esitama valijate nimekirja kandmise avalduse. Taotlus tuleb esitada 10. maiks 2024. Lisateabe saamiseks ja avalduse esitamiseks klõpsake siin.


Kui olete juba varem Eestis Euroopa Parlamendi valimistel hääletanud, ei pea te end uuesti registreerima. Rahvastikuregistri registreeringut saate kontrollida siit.

Hääle andmine

Eestis elavad EL-i kodanikud, kes on registreeritud hääletamiseks, saavad hääletada kohapeal või veebis.

Kohapeal hääletamine
Hääletada saab valimistel kohapeal või eelhääletamise ajal. Eelhääletamine algab 3. juunil 2024 ja lõpeb 8. juunil 2024. Hääletamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument. Valimisjaoskondade kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin ja külastage Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni veebisaiti.
Veebihääletus
(e-hääletamine)
Eestis saab hääletada internetis. Veebihääletus algab 3. juunil 2024 kell 9.00 ja lõpeb 8. juunil 2024 kell 20.00. E-hääletamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin ja külastage Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehte.
bottom of page