top of page
hungary.jpg

Information for Lithuanian Nationals Residing Outside of Lithuania

Lithuanian citizens residing outside of Lithuania may vote in Lithuania. If they reside in another EU Member State, they may also vote in their residency EU Member State, but may only vote once.

Voter Registration

Who is eligible to vote?

In Lithuania, you are eligible to vote if you:

  • Have Lithuanian or another EU citizenship, and

  • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
Lithuanians living abroad are automatically registered to vote and do not need to register. However, you do have to register to vote at a diplomatic or consular office or by post.

Voting

Lithuanian citizens residing abroad can vote in person at a Lithuanian diplomatic or consular office or by post.
In-Person Voting at the Diplomatic or Consular Office
You can vote in person on Election Day at Lithuanian diplomatic or consulate offices. You need to register in advance to do so. For more information on voting from abroad, please click here.
By Post
You can vote by post while living abroad. To do so, you need to register in advance for a postal vote. For more information on voting from abroad, please click here.

Information for Lithuanian National Living in Lithuania

Registering to Vote

Lithuanian citizens living in Lithuania are automatically registered to vote.

Who is eligible to vote?

In Lithuania, you are eligible to vote if you:

  • Have Lithuanian or another EU citizenship, and

  • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
Lithuanian citizens living in Lithuania are automatically registered to vote by the authorities. However, if you recently changed your address, you can check your registration by clicking here to visit the website of the national election authority.

Casting Your Ballot

Lithuanian citizens residing in Lithuania can vote in person.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day or in advance. You are assigned a polling station to vote at on Election Day, but you can vote at any polling station in the country on Election Day. Advance voting is on Tuesday 4 June, Wednesday 5 June, and Thursday 6 June. You should bring your ID with you to vote.

Information for EU National Living in Lithuania

EU citizens from other EU Member States who live in Lithuania may vote in either their home Member State or in Lithuania, their residency Member State, but may only vote once.

Registering to Vote

To vote in Lithuania, you must register in your place of residence in Lithuania. Once registered, you will automatically receive information about European elections.

Who is eligible to vote?

In Lithuania, you are eligible to vote if you:

  • Have Lithuanian or another EU citizenship, and

  • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
EU citizens must register to vote. The deadline to register is 10 April 2024. The Lithuanian Central Electoral Commission will put out more information on the registration process. To access their website, please click here.

Casting Your Ballot

EU citizens residing in Lithuania who are registered to vote can vote in person.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day or in advance. You are assigned a polling station to vote at on Election Day, but you can vote at any polling station in the country on Election Day. Advance voting is on Tuesday 4 June, Wednesday 5 June, and Thursday 6 June. You should bring your ID with you to vote.
hungary.jpg

Informacija Lietuvos piliečiams, gyvenantiems už Lietuvos ribų

Lietuvos piliečiai, gyvenantys ne Lietuvoje, gali balsuoti Lietuvoje. Jei jie gyvena kitoje ES valstybėje, jie taip pat gali balsuoti savo gyvenamosios vietos ES valstybėje, tačiau balsuoti gali tik vieną kartą.

Rinkėjų registracija

Kas turi balsavimo teisę?

Lietuvoje balsavimo teisę turite, jei:

●  turite Lietuvos ar kitos ES šalies pilietybę, ir

●  rinkimų dieną esate sulaukę 18-os metų.

Kaip užsiregistruoti?

Užsienyje gyvenantys lietuviai balsuoti registruojami automatiškai ir jiems registruotis nereikia. Tačiau norėdami balsuoti diplomatinėje ar konsulinėje įstaigoje arba paštu, užsiregistruoti turite.

Balsavimas

Užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai balsuoti gali asmeniškai Lietuvos diplomatinėje arba konsulinėje įstaigoje arba paštu.
Balsavimas asmeniškai diplomatinėje ar konsulinėje įstaigoje
Balsuoti galima asmeniškai rinkimų dieną Lietuvos diplomatinėse ar konsulinėse įstaigose. Norėdami tai padaryti, turite užsiregistruoti iš anksto. Daugiau informacijos apie balsavimą užsienyje rasite paspaudę čia.
Paštu
Gyvendami užsienyje galite balsuoti paštu. Norėdami tai padaryti, turite iš anksto užsiregistruoti balsavimui paštu. Daugiau informacijos apie balsavimą užsienyje rasite paspaudę čia.

Informacija Lietuvos piliečiams, gyvenantiems Lietuvoje

Registracija balsuoti

Lietuvoje gyvenantys Lietuvos piliečiai balsuoti registruojami automatiškai.

Kas turi balsavimo teisę?

Lietuvoje balsavimo teisę turite, jei:

●  turite Lietuvos ar kitos ES šalies pilietybę, ir

●  rinkimų dieną esate sulaukę 18-os metų.

Kaip užsiregistruoti?
Lietuvoje gyvenantys Lietuvos piliečiai automatiškai registruojami balsuoti valdžios institucijų. Tačiau jei neseniai pakeitėte adresą, galite patikrinti savo registraciją spustelėję čia ir apsilankę nacionalinės rinkimų institucijos svetainėje.

Balsavimo biuletenis

Lietuvoje gyvenantys Lietuvos piliečiai gali balsuoti asmeniškai.

Asmeninis balsavimas
Balsuoti galima asmeniškai rinkimų dieną arba iš anksto. Jums priskirta rinkimų apylinkė, kurioje balsuosite rinkimų dieną, tačiau rinkimų dieną galite balsuoti bet kurioje šalies rinkimų apylinkėje. Išankstinis balsavimas vyksta birželio 4 d., antradienį, birželio 5 d., trečiadienį ir birželio 6 d., ketvirtadienį. Norėdami balsuoti, turite turėti asmens tapatybės dokumentą.

Informacija ES piliečiams, gyvenantiems Lietuvoje

Lietuvoje gyvenantys ES piliečiai iš kitų ES valstybių gali balsuoti savo kilmės valstybėje arba Lietuvoje, tačiau balsuoti gali tik vieną kartą.

Registracija balsuoti

Norėdami balsuoti Lietuvoje, turite užsiregistruoti savo gyvenamojoje vietoje Lietuvoje. Užsiregistravę automatiškai gausite informaciją apie Europos Parlamento rinkimus.

Kas turi balsavimo teisę?

Lietuvoje balsavimo teisę turite, jei:

  • turite Lietuvos ar kitos ES šalies pilietybę, ir

  • rinkimų dieną esate sulaukę 18-os metų.

Kaip užsiregistruoti?
ES piliečiai turi užsiregistruoti, kad galėtų balsuoti. Galutinis registracijos terminas – 2024 m. balandžio 10 d. Daugiau informacijos apie registracijos eigą pateiks Lietuvos vyriausioji rinkimų komisija. Norėdami patekti į jų svetainę, spustelėkite čia.

Balsavimo biuletenis

Lietuvoje gyvenantys ES piliečiai, užsiregistravę balsuoti, gali balsuoti asmeniškai.

Asmeninis balsavimas
Balsuoti galima asmeniškai rinkimų dieną arba iš anksto. Jums priskirta rinkimų apylinkė, kurioje balsuosite rinkimų dieną, tačiau rinkimų dieną galite balsuoti bet kurioje šalies rinkimų apylinkėje. Išankstinis balsavimas vyksta birželio 4 d., antradienį, birželio 5 d., trečiadienį ir birželio 6 d., ketvirtadienį. Norėdami balsuoti, turite turėti asmens tapatybės dokumentą.
bottom of page