top of page
hungary.jpg

Information for Latvian Nationals Residing Outside of Latvia

Latvian citizens residing outside of Latvia may vote in Latvia. If they reside in another EU Member State, they may also vote in their residency EU Member State, but may only vote once.

Voter Registration

Who is eligible to vote?

In Latvia, you are eligible to vote if you:

 • Have Latvian or another EU citizenship with legal residency in Latvia, and

 • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
Latvian citizens living abroad are automatically registered to vote by the national authorities. If you plan to vote by post, you do need to submit an application for postal voting materials.

Voting

Latvian citizens residing abroad can vote in person at Latvian diplomatic and consular missions or by post.
In Person at Diplomatic or Consular Missions
You do not need to apply or announce your intention if you plan to vote at a polling station at your Latvian diplomatic or consular mission. For more information on voting abroad, please click here to visit the website of Latvia’s Central Election Commission.
By Post
You need to apply to vote by post. Beginning 4 May 2024 and until 31 May 2024. You can submit your application to receive election materials electronically using the online e-service from the Latvia’s Central Electoral Commission. You have to print out the voting materials and send them back to Riga so they are received by the time counting starts, the morning of 9 June 2024 (the day after in person voting in Latvia).
For more information on voting abroad, please click here to visit the website of Latvia’s Central Election Commission.

Information for Latvian Nationals Living in Latvia

Registering to Vote

Latvian citizens living in Latvia are automatically registered to vote by national authorities.

Who is eligible to vote?

In Latvia, you are eligible to vote if you:

 • Have Latvian or another EU citizenship with legal residency in Latvia, and

 • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
Latvian citizens living in Latvia are automatically registered to vote by national authorities.

Casting Your Ballot

Latvian citizens residing in Latvia who are registered to vote can vote in person.

If you are physically unable to vote or sign the list of voters, you can vote by proxy. For more information about the situations you can vote by proxy, please click here to visit the website of Latvia’s Central Election Commission.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day or during early voting. Early voting will take place on 3, 6, and 7 June. You need to bring a valid passport or ID card to vote. For more information about polling stations, please click here to visit the website of Latvia’s Central Election Commission.

Information for EU National Living in Latvia

EU citizens from other EU Member States who live in Latvia may vote in either their home Member State or in Latvia, their residency Member State, but may only vote once.

Registering to Vote

To vote in Latvia, you must register in your place of residence in Latvia. Once registered, you will automatically receive information about European elections. The deadline to register is Thursday 9 May 2024.

For more information about registering to vote, please click here to visit the website of Latvia’s Central Election Commission.

Who is eligible to vote?

In Latvia, you are eligible to vote if you:

 • Have Latvian or another EU citizenship with legal residency in Latvia, and

 • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
EU citizens must submit a request to be entered into the Latvian voters register by the Central Election Commission of Latvia. This request can be sent by mail, electronically, or in person.

Casting Your Ballot

EU citizens residing in Latvia who are registered to vote can vote in person.


If you are physically unable to vote or sign the list of voters, you can vote by proxy. For more information about the situations you can vote by proxy, please click here to visit the website of Latvia’s Central Election Commission.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day or during early voting. Early voting will take place on 3, 6, and 7 June. You need to bring a valid passport or ID card to vote. For more information about polling stations, please click here to visit the website of Latvia’s Central Election Commission.
hungary.jpg

Informācija Latvijas valstspiederīgajiem, kas dzīvo ārpus Latvijas

Ārpus Latvijas dzīvojošie Latvijas pilsoņi var balsot Latvijā. Ja viņi dzīvo citā ES dalībvalstī, viņi var balsot arī savā dzīvesvietas ES dalībvalstī, bet balsot var tikai vienu reizi.

Vēlētāju reģistrācija

Kam ir tiesības balsot?

Jums ir tiesības balsot Latvijā, ja jūs:

 • esat Latvijas vai citas ES dalībvalsts pilsonis ar likumīgu uzturēšanās atļauju Latvijā, un

 • vēlēšanu dienā esat sasniedzis 18 gadu vecumu.

Kā reģistrēties?

Ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus valsts iestādes automātiski reģistrē balsošanai. Ja plānojat balsot pa pastu, jums ir jāiesniedz pieteikums, lai saņemtu materiālus balsošanai pa pastu.

Balsošana

Ārvalstīs dzīvojošie Latvijas pilsoņi var balsot personīgi Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vai pa pastu.
Personīgi diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās
Ja plānojat balsot vēlēšanu iecirknī Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, jums nav jāpiesakās vai jāpaziņo par savu nodomu. Lai iegūtu sīkāku informāciju par balsošanu ārvalstīs, klikšķiniet šeit, lai apmeklētu Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietni.
Pa pastu

Jums ir jāpiesakās balsošanai pa pastu laikposmā no 2024. gada 4. maija līdz 2024. gada 31. maijam. Pieteikumu vēlēšanu materiālu saņemšanai elektroniski var iesniegt, izmantojot Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas e-pakalpojumu tiešsaistē. Jums ir jāizdrukā balsošanas materiāli un jānosūta atpakaļ uz Rīgu, lai tie tiktu saņemti līdz balsu skaitīšanas sākumam 2024. gada 9. jūnija rītā (nākamajā dienā pēc klātienes balsošanas Latvijā).

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju par balsošanu ārvalstīs, klikšķiniet šeit, lai apmeklētu Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietni.

Informācija Latvijas valstspiederīgajiem, kas dzīvo Latvijā

Reģistrēšanās balsošanai

Latvijā dzīvojošos Latvijas pilsoņus valsts iestādes automātiski reģistrē balsošanai.

Kam ir tiesības balsot?

Jums ir tiesības balsot Latvijā, ja jūs:

 • esat Latvijas vai citas ES dalībvalsts pilsonis ar likumīgu uzturēšanās atļauju Latvijā, un

 • vēlēšanu dienā esat sasniedzis 18 gadu vecumu.

Kā reģistrēties?
Latvijā dzīvojošos Latvijas pilsoņus valsts iestādes automātiski reģistrē balsošanai.

Balsošanas biļetena nodošana

Latvijā dzīvojošie Latvijas pilsoņi, kas reģistrēti balsošanai, var balsot personīgi.

 

Ja fiziski nevarat balsot vai parakstīties vēlētāju sarakstā, jūs varat balsot uz pilnvaras pamata. Lai iegūtu sīkāku informāciju par situācijām, kurās varat balsot uz pilnvaras pamata, klikšķiniet šeit, lai apmeklētu Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietni.

Balsošana klātienē
Jūs varat balsot personīgi vēlēšanu dienā vai iepriekšējās balsošanas laikā. Iepriekšējā balsošana notiks 3., 6. un 7. jūnijā. Lai piedalītos balsošanā, jums ir jāuzrāda derīga pase vai personas apliecība. Lai iegūtu sīkāku informāciju par vēlēšanu iecirkņiem, klikšķiniet šeit, lai apmeklētu Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietni.

Informācija ES pilsoņiem, kas dzīvo Latvijā

Tie ES pilsoņi no citām ES dalībvalstīm, kuri dzīvo Latvijā, var balsot vai nu savā mītnes dalībvalstī, vai Latvijā, kas ir viņu dzīvesvietas dalībvalsts, bet balsot var tikai vienu reizi.

Reģistrēšanās balsošanai

Lai balsotu Latvijā, jums jāreģistrējas savā dzīvesvietā Latvijā. Pēc reģistrācijas jūs automātiski saņemsiet informāciju par Eiropas vēlēšanām. Reģistrēšanās termiņš ir ceturtdiena, 2024. gada 9. maijs.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par reģistrēšanos balsošanai, klikšķiniet šeit, lai apmeklētu Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietni.

Kam ir tiesības balsot?

Jums ir tiesības balsot Latvijā, ja jūs:

 • esat Latvijas vai citas ES dalībvalsts pilsonis ar likumīgu uzturēšanās atļauju Latvijā, un

 • vēlēšanu dienā esat sasniedzis 18 gadu vecumu.

Kā reģistrēties?
ES pilsoņiem ir jāiesniedz pieprasījums, lai Latvijas Centrālā vēlēšanu komisija iekļautu viņus Latvijas vēlētāju reģistrā. Šo pieprasījumu var nosūtīt pa pastu, elektroniski vai iesniegt personīgi.

Balsošanas biļetena nodošana

Latvijā dzīvojošie ES pilsoņi, kas reģistrēti balsošanai, var balsot personīgi.

Balsošana klātienē
Jūs varat balsot personīgi vēlēšanu dienā vai iepriekšējās balsošanas laikā. Iepriekšējā balsošana notiks 3., 6. un 7. jūnijā. Lai piedalītos balsošanā, jums ir jāuzrāda derīga pase vai personas apliecība. Lai iegūtu sīkāku informāciju par vēlēšanu iecirkņiem, klikšķiniet šeit, lai apmeklētu Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietni.
Ja fiziski nevarat balsot vai parakstīties vēlētāju sarakstā, jūs varat balsot uz pilnvaras pamata. Lai iegūtu sīkāku informāciju par situācijām, kurās varat balsot uz pilnvaras pamata, klikšķiniet šeit, lai apmeklētu Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietni.
bottom of page