top of page
hungary.jpg

Informatie voor 
Nederlanders die buiten Nederland wonen

Nederlandse staatsburgers die niet in Nederland wonen mogen in Nederland stemmen. Als zij in een andere EU-lidstaat wonen, mogen zij ook stemmen in de EU-lidstaat waar zij wonen, maar zij mogen slechts één keer stemmen.

Kiezersregistratie

Wie heeft stemrecht?

In Nederland heeft u stemrecht als u:

  • Staatsburger van Nederland of een ander EU-land bent,

  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen, en

  • Niet uitgesloten bent van het stemrecht.

Hoe registreer ik mij?

Nederlandse staatsburgers die in het buitenland wonen moeten zich in Den Haag registreren als “kiezer buiten Nederland”. Klik hier om de website van Den Haag te bezoeken. Nadat u zich registreert, ontvangt u voor elke verkiezing automatisch uw briefstembewijs en een retourenvelop via de post.

Stemmen

Nederlandse staatsburgers die in het buitenland wonen moeten per brief stemmen.
Per Brief 
Nadat u zich succesvol registreert, ontvangt u voor elke verkiezing automatisch uw briefstembewijs en een retourenvelop.

Informatie voor 
Nederlanders die in Nederland wonen

Registreren om te Stemmen

Nederlandse staatsburgers die in Nederland wonen zijn automatisch geregistreerd om bij hun gemeentelijke autoriteiten te stemmen.

Wie heeft stemrecht?

In Nederland heeft u stemrecht als u:

  • Staatsburger van Nederland of een ander EU-land bent,

  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen, en

  • Niet uitgesloten bent van het stemrecht.

Hoe registreer ik me?
Nederlandse staatsburgers die in Nederland wonen zijn automatisch geregistreerd om bij hun gemeentelijke autoriteiten te stemmen en hoeven zich niet te registreren. U ontvangt uw stempas automatisch op uw woonadres.

Uw Stem Uitbrengen

Nederlandse staatsburgers die in Nederland wonen en geregistreerd zijn om te stemmen kunnen op de verkiezingsdag persoonlijk of per volmacht stemmen.

Persoonlijk stemmen
U kunt persoonlijk stemmen op de verkiezingsdag. U stemt in stembureaus in uw gemeente en kunt het dichtstbijzijnde stembureau in uw gemeente vinden op uw stempas. U moet uw ID-kaart, paspoort, of rijbewijs en uw stempas meenemen.
Per volmacht
U kunt een ander persoon machtigen om voor u te stemmen. U kunt dit doen door ofwel (1) de achterzijde van uw stempas te gebruiken wanneer u in dezelfde gemeente woont, of (2) via een apart formulier schriftelijk toestemming te vragen.

Informatie voor 
EU-burgers woonachtig in Nederland

 

EU-staatsburgers uit andere EU-lidstaten die in Nederland wonen mogen in hun thuislidstaat of in Nederland, de lidstaat waar zij wonen, stemmen, maar mogen slechts één maal stemmen.

Registreren om te Stemmen

Om in Nederland te stemmen, moet u zich registreren bij uw lokale gemeente in Nederland. Wanneer u geregistreerd bent, ontvangt u automatisch informatie over toekomstige Europese verkiezingen.

Wie heeft stemrecht?

In Nederland heeft u stemrecht als u:

  • Staatsburger van Nederland of een ander EU-land bent,

  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen, en

  • Niet uitgesloten bent van het stemrecht.

Hoe registreer ik mij?
EU-bugers moeten zich registreren door het aanmeldingsformulier, formulier Y 32, naar hun lokale gemeente te sturen. De deadline om u te registreren is op 23 april 2024.

Uw Stem Uitbrengen

EU-burgers die in Nederland wonen en geregistreerd zijn om te stemmen kunnen op de verkiezingsdag persoonlijk of per volmacht stemmen.

Persoonlijk stemmen
U kunt persoonlijk stemmen op de verkiezingsdag. U stemt in stembureaus in uw gemeente en kunt het dichtstbijzijnde stembureau in uw gemeente vinden op uw stempas. U moet uw ID-kaart, paspoort, of rijbewijs en uw stempas meenemen.
Per volmacht
U kunt een ander persoon machtigen om voor u te stemmen. U kunt dit doen door ofwel (1) de achterzijde van uw stempas te gebruiken wanneer u in dezelfde gemeente woont, of (2) via een apart formulier schriftelijk toestemming te vragen.

Don't Forget to Vote!

Sign up for reminders and information about the European Parliament elections to ensure you use your vote!

bottom of page