top of page
hungary.jpg

Information for Dutch Nationals Residing Outside of The Netherlands

Dutch citizens residing outside of the Netherlands may vote in the Netherlands. If they reside in another EU Member State, they may also vote in their residency EU Member State, but may only vote once.

Voter Registration

Who is eligible to vote?

In the Netherlands, you are eligible to vote if you:

 • Have Dutch or another EU citizenship,

 • Have reached the age of 18 on election day, and

 • Are not disqualified from voting.

How do I register?
Dutch citizens living abroad must register as a “Dutch voter abroad” in the Hague. To visit the Hague’s website, please click here. After registering, you automatically receive your postal voting pass and return envelope by post before each election.

Voting

Dutch citizens residing abroad must vote by post.
By Post
After successful registration, you will automatically receive your postal vote, including a return envelope before each election.

Information for Dutch National Living in The Netherlands

Registering to Vote

Dutch citizens living in the Netherlands are automatically registered to vote at their municipal authorities.

Who is eligible to vote?

In the Netherlands, you are eligible to vote if you:

 • Have Dutch or another EU citizenship,

 • Have reached the age of 18 on election day, and

 • Are not disqualified from voting.

How do I register?
Dutch citizens living in the Netherlands are automatically registered to vote at their municipal authorities and do not need to register. You will automatically receive your voting pass at your home address.

Casting Your Ballot

Dutch citizens residing in the Netherlands who are registered to vote can vote in person on Election Day or by proxy.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day. You vote in polling stations based in your municipality and can find your nearest polling station on your voting pass based on your municipality. You must bring your ID card, passport, or driver’s license, and your voting pass.
By Proxy
You can authorize another person to vote on your behalf. You can do this by either (1) using the back of your voting pass if they live in your same municipality or (2) by requesting a written authorization using a separate form.

Information for EU National Living in The Netherlands

EU citizens from other EU Member States who live in the Netherlands may vote in either their home Member State or in the Netherlands, their residency Member State, but may only vote once.

Registering to Vote

To vote in the Netherlands, you must register at your local municipality in the Netherlands. Once registered, you will automatically receive information about future European elections.

Who is eligible to vote?

In the Netherlands, you are eligible to vote if you:

 • Have Dutch or another EU citizenship,

 • Have reached the age of 18 on election day, and

 • Are not disqualified from voting

How do I register?
EU citizens must register by submitting the application form, Y 32 form, to your local municipality. The deadline to register is 23 April 2024. 

Casting Your Ballot

EU citizens residing in the Netherlands who are registered to vote can vote in person on Election Day or by proxy.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day. You vote in polling stations based in your municipality and can find your nearest polling station on your voting pass based on your municipality. You must bring your ID card, passport, or driver’s license, and your voting pass.
By Proxy
You can authorize another person to vote on your behalf. You can do this by either (1) using the back of your voting pass if they live in your same municipality or (2) by requesting a written authorization using a separate form.
hungary.jpg

Informatie voor 
Nederlanders die buiten Nederland wonen

Nederlandse staatsburgers die niet in Nederland wonen mogen in Nederland stemmen. Als zij in een andere EU-lidstaat wonen, mogen zij ook stemmen in de EU-lidstaat waar zij wonen, maar zij mogen slechts één keer stemmen.

Kiezersregistratie

Wie heeft stemrecht?

In Nederland heeft u stemrecht als u:

 • Staatsburger van Nederland of een ander EU-land bent,

 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen, en

 • Niet uitgesloten bent van het stemrecht.

Hoe registreer ik mij?

Nederlandse staatsburgers die in het buitenland wonen moeten zich in Den Haag registreren als “kiezer buiten Nederland”. Klik hier om de website van Den Haag te bezoeken. Nadat u zich registreert, ontvangt u voor elke verkiezing automatisch uw briefstembewijs en een retourenvelop via de post.

Stemmen

Nederlandse staatsburgers die in het buitenland wonen moeten per brief stemmen.
Per Brief 
Nadat u zich succesvol registreert, ontvangt u voor elke verkiezing automatisch uw briefstembewijs en een retourenvelop.

Informatie voor 
Nederlanders die in Nederland wonen

Registreren om te Stemmen

Nederlandse staatsburgers die in Nederland wonen zijn automatisch geregistreerd om bij hun gemeentelijke autoriteiten te stemmen.

Wie heeft stemrecht?

In Nederland heeft u stemrecht als u:

 • Staatsburger van Nederland of een ander EU-land bent,

 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen, en

 • Niet uitgesloten bent van het stemrecht.

Hoe registreer ik me?
Nederlandse staatsburgers die in Nederland wonen zijn automatisch geregistreerd om bij hun gemeentelijke autoriteiten te stemmen en hoeven zich niet te registreren. U ontvangt uw stempas automatisch op uw woonadres.

Uw Stem Uitbrengen

Nederlandse staatsburgers die in Nederland wonen en geregistreerd zijn om te stemmen kunnen op de verkiezingsdag persoonlijk of per volmacht stemmen.

Persoonlijk stemmen
U kunt persoonlijk stemmen op de verkiezingsdag. U stemt in stembureaus in uw gemeente en kunt het dichtstbijzijnde stembureau in uw gemeente vinden op uw stempas. U moet uw ID-kaart, paspoort, of rijbewijs en uw stempas meenemen.
Per volmacht
U kunt een ander persoon machtigen om voor u te stemmen. U kunt dit doen door ofwel (1) de achterzijde van uw stempas te gebruiken wanneer u in dezelfde gemeente woont, of (2) via een apart formulier schriftelijk toestemming te vragen.

Informatie voor 
EU-burgers woonachtig in Nederland

 

EU-staatsburgers uit andere EU-lidstaten die in Nederland wonen mogen in hun thuislidstaat of in Nederland, de lidstaat waar zij wonen, stemmen, maar mogen slechts één maal stemmen.

Registreren om te Stemmen

Om in Nederland te stemmen, moet u zich registreren bij uw lokale gemeente in Nederland. Wanneer u geregistreerd bent, ontvangt u automatisch informatie over toekomstige Europese verkiezingen.

Wie heeft stemrecht?

In Nederland heeft u stemrecht als u:

 • Staatsburger van Nederland of een ander EU-land bent,

 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen, en

 • Niet uitgesloten bent van het stemrecht.

Hoe registreer ik mij?
EU-bugers moeten zich registreren door het aanmeldingsformulier, formulier Y 32, naar hun lokale gemeente te sturen. De deadline om u te registreren is op 23 april 2024.

Uw Stem Uitbrengen

EU-burgers die in Nederland wonen en geregistreerd zijn om te stemmen kunnen op de verkiezingsdag persoonlijk of per volmacht stemmen.

Persoonlijk stemmen
U kunt persoonlijk stemmen op de verkiezingsdag. U stemt in stembureaus in uw gemeente en kunt het dichtstbijzijnde stembureau in uw gemeente vinden op uw stempas. U moet uw ID-kaart, paspoort, of rijbewijs en uw stempas meenemen.
Per volmacht
U kunt een ander persoon machtigen om voor u te stemmen. U kunt dit doen door ofwel (1) de achterzijde van uw stempas te gebruiken wanneer u in dezelfde gemeente woont, of (2) via een apart formulier schriftelijk toestemming te vragen.
bottom of page