top of page
hungary.jpg

Informacje dla obywateli polskich przebywających poza granicami Polski
 

Obywatele polscy mieszkający poza Polską mogą głosować w Polsce. Jeśli mieszkają w innym Państwie Członkowskim UE, mogą także głosować w nim, ale głos mogą oddać tylko raz.

Rejestracja wyborcy

Kto może głosować?

W Polsce masz prawo do głosowania, jeśli:

  • Masz obywatelstwo polskie lub innego kraju wchodzącego w skład UE oraz

  • Masz ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów

Jak się zarejestrować?

Obywatele polscy mieszkający za granicą muszą złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Możesz złożyć wniosek ustnie, pisemnie, telefonicznie, za pomocą telegrafu, telefaksu czy w innej formie elektronicznej. Aby uzyskać dostęp do formularza elektronicznego, kliknij tutaj.

Wnioski należy składać najpóźniej do czwartku, 6 czerwca 2024 r.

Głosowanie

Obywatele polscy mieszkający za granicą muszą głosować osobiście.
Osobiście
Obywatele polscy mieszkający za granicą muszą głosować osobiście w specjalnie utworzonym okręgu wyborczym. Okręg wyborczy zostanie utworzony, jeśli na danym obszarze zgłosi się co najmniej 15 wyborców. Kliknij tutaj, aby przejść do strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wyświetlić listę polskich placówek za granicą.

Informacje dla obywateli polskich mieszkających w Polsce

Rejestracja do głosowania

Obywatele polscy mieszkający w Polsce są automatycznie zarejestrowani do głosowania w swojej gminie.

Kto może głosować?

W Polsce masz prawo do głosowania, jeśli:

  • Masz obywatelstwo polskie lub innego kraju wchodzącego w skład UE oraz

  • Masz ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów

Jak się zarejestrować?
Obywatele polscy mieszkający w Polsce są automatycznie zarejestrowani do głosowania w swoich urzędach gmin i nie muszą się samodzielnie rejestrować. Jeśli Twój adres uległ ostatnio zmianie, należy upewnić się, że jesteś zarejestrowany w spisie wyborców w swoim urzędzie gminy.

Oddanie głosu

Obywatele polscy mieszkający w Polsce mogą głosować osobiście w dniu wyborów.

 

Głosowanie korespondencyjne dostępne jest wyłącznie dla wyborców ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Głosowanie osobiste
Możesz zagłosować osobiście w dniu wyborów. Głos oddasz w lokalu wyborczym w okręgowej komisji wyborczej wyznaczonej na podstawie Twojego stałego miejsca zamieszkania. Musisz zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, aby można było potwierdzić Twoją tożsamość.

Informacje dla obywateli UE mieszkających w Polsce

Obywatele UE z innych krajów członkowskich UE mieszkający w Polsce mogą głosować w swojej ojczyźnie lub w Polsce, w kraju członkowskim swojego zamieszkania, ale głos mogą oddać tylko raz.

Rejestracja do głosowania

Aby zagłosować w Polsce, należy zarejestrować się w urzędzie gminy, w której mieszkasz w Polsce. Po rejestracji automatycznie otrzymasz informację o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Kto może głosować?

W Polsce masz prawo do głosowania, jeśli:

  • Masz obywatelstwo polskie lub innego kraju wchodzącego w skład UE oraz

  • Masz ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów

Jak się zarejestrować?
Obywatele UE muszą się zarejestrować w rejestrze wyborców w urzędzie gminy, w której mieszkają. Prawo nie precyzuje granicznego terminu rejestracji, ale zalecamy zarejestrowanie się do 6 czerwca 2024 r., aby urząd miał czas na przetworzenie Waszego wniosku.

Oddanie głosu

Obywatele UE mieszkający w Polsce mogą głosować osobiście w dniu wyborów.

 

Głosowanie korespondencyjne dostępne jest wyłącznie dla wyborców ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Głosowanie osobiste
Możesz zagłosować osobiście w dniu wyborów. Głos oddasz w lokalu wyborczym w okręgowej komisji wyborczej wyznaczonej na podstawie Twojego stałego miejsca zamieszkania. Musisz zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, aby można było potwierdzić Twoją tożsamość.
bottom of page