top of page
hungary.jpg

Information for Romanian Nationals Residing Outside of Romania

Romanian citizens residing outside of Romania may vote in Romania. If they reside in another EU Member State, they may also vote in their residency EU Member State, but may only vote once.

Voter Registration

Who is eligible to vote?

In Romania, you are eligible to vote if you:

 • Have Romania or another EU citizenship and officially live in Romania, and

 • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
Romanians residing abroad are automatically registered to vote. For more information on voting abroad, please click here to visit the website of the Ministry of Foreign Affairs.

Voting

Romanians residing abroad must vote in person.
In person voting
Romanians abroad can vote at polling stations organized by the Romanian state. For more information on voting abroad, please click here to visit the website of the Ministry of Foreign Affairs.

Information for Romanian Nationals Living in Romania

Registering to Vote

Romanian citizens living in Romania are automatically registered to vote at their municipal authorities.

Who is eligible to vote?

In Romania, you are eligible to vote if you:

 • Have Romania or another EU citizenship and officially live in Romania, and

 • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
Romanian citizens living in Romania are automatically registered to vote. However, you should always check your registration. To check your registration, please click here.

Casting Your Ballot

Romanian citizens residing in Romania who are registered to vote can vote in person on Election Day.

In Person Voting

You can vote in person on Election Day. You can vote at your assigned local polling station based on your place of residence. You should bring a valid ID or passport with you to vote.

 

If you are away from your place of residence on Election Day, you can request to register on the supplementary electoral list at another polling station.

Information for EU National Living in Romania

EU citizens from other EU Member States who live in Romania may vote in either their home Member State or in Romania, their residency Member State, but may only vote once.

Registering to Vote

To vote in Romania, you must register in your place of residence in Romania. Once registered, you will automatically receive information about the European elections.

Who is eligible to vote?

In Romania, you are eligible to vote if you:

 • Have Romania or another EU citizenship and officially live in Romania, and

 • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
EU citizens must register on the special electoral list with the city hall of your place of residence. The deadline to register is Wednesday 10 April 2024.

Casting Your Ballot

EU citizens residing in Romania who are registered to vote can vote in person on Election Day.

In Person Voting

You can vote in person on Election Day. You can vote at your assigned local polling station based on your place of residence. You should bring a valid ID or passport with you to vote.

 

If you are away from your place of residence on Election Day, you can request to register on the supplementary electoral list at another polling station.

hungary.jpg

Informații pentru cetățenii români rezidenți în afara României

Cetățenii români cu domiciliul în afara României pot vota în România. În cazul în care își au reședința într-un alt stat membru al UE, aceștia pot vota și în statul membru de reședință, dar pot vota o singură dată.

Înregistrarea alegătorului

Cine este eligibil pentru a vota?

În România, ești eligibil pentru a vota dacă:

 • Ai cetățenie română sau a altui stat membru al UE, locuiești oficial în România și

 • Ai 18 ani împliniți în ziua alegerilor.

Cum mă înregistrez?

Românii cu domiciliul în străinătate sunt înscriși automat pentru a vota. Pentru mai multe informații despre votul în străinătate, te rugăm să accesezi aici site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Votarea

Românii cu domiciliul în străinătate trebuie să voteze în persoană.
Votarea fizică
Românii din străinătate pot vota la secțiile de votare organizate de statul român. Pentru mai multe informații despre votul în străinătate, te rugăm să faci clic aici pentru a vizita site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Informații pentru cetățenii români care locuiesc în România

Înregistrarea la vot

Cetățenii români care locuiesc în România sunt înscriși automat pentru a vota la primăriile lor.

Cine este eligibil pentru a vota?

În România, ești eligibil pentru a vota dacă:

 • Ai cetățenie română sau a altui stat membru al UE, locuiești oficial în România și

 • Ai 18 ani împliniți în ziua alegerilor.

Cum mă înregistrez?

Cetățenii români care locuiesc în România sunt înscriși automat pentru a vota. Cu toate acestea, trebuie să îți verifici întotdeauna înregistrarea. Pentru a-ți verifica înregistrarea, te rugăm să faci clic aici.

Exprimarea votului
Cetățenii români cu domiciliul în România, care sunt înscriși pe listele electorale, pot vota în persoană în ziua alegerilor.
Votarea fizică

Poți vota la secția de votare locală, care ți-a fost atribuită în funcție de locul de reședință. Pentru a vota, trebuie să prezinți un act de identitate sau un pașaport valabil.

 

Dacă nu te afli la locul tău de reședință în ziua alegerilor, poți solicita să te înregistrezi pe lista electorală suplimentară la o altă secție de votare.

Informații pentru cetățenii UE care locuiesc în România

Cetățenii UE din alte state membre ale UE, care locuiesc în România, pot vota fie în statul membru de origine, fie în România, statul membru de reședință, dar pot vota o singură dată.

Înregistrarea la vot

Pentru a vota în România, trebuie să te înregistrezi la locul de reședință din România. Odată înregistrat, vei primi automat informații despre alegerile europene.

Cine este eligibil pentru a vota?

În România ești eligibil pentru a vota dacă:

 • Ai cetățenie română sau a altui stat membru al UE, locuiești oficial în România și

 • Ai 18 ani împliniți în ziua alegerilor.

Cum mă înregistrez?
Cetățenii UE trebuie să se înscrie pe lista electorală specială, la primăria din localitatea de reședință. Termenul limită pentru înregistrare este miercuri, 10 aprilie, 2024.

Exprimarea votului

Cetățenii UE cu reședința în România, care sunt înregistrați pentru a vota, pot vota în persoană în ziua alegerilor.

Votarea fizică
Poți vota în persoană în ziua alegerilor. Poți vota la secția de votare locală, care ți-a fost atribuită în funcție de locul de reședință. Pentru a vota, trebuie să prezinți o carte de identitate sau un pașaport valabil.
Dacă nu te afli la locul tău de reședință în ziua alegerilor, poți solicita să te înregistrezi pe lista electorală suplimentară la o altă secție de votare.
bottom of page