top of page
hungary.jpg

Information for Swedish Nationals Residing Outside of Sweden

Swedish citizens residing outside of Sweden may vote in Sweden. If they reside in another EU Member State, they may also vote in their residency EU Member State, but may only vote once.

Voter Registration

Swedish citizens living abroad need to register for the electoral roll every ten years, regardless of whether you voted or not.

Who is eligible to vote?
In Sweden, you are eligible to vote if you:
 • Have Swedish or another EU citizenship, and

 • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
Swedish citizens living abroad need to register for the electoral roll every ten years, regardless of whether you voted or not. For more information about registering and to sign up for the voter’s register, please click here to visit the website of Sweden’s election authority.

Voting

Swedish citizens residing abroad can in person at a Swedish embassy or consulate or by post.
In-Person Voting at the Embassy or Consulate
You can vote in person at the Swedish Embassy or Consulate in the county where you reside during advance voting. You cannot vote from abroad on Election Day. Voting begins on 16 May at the earliest. You must have an ID with you to vote. For more information on in person voting and locations and times, please click here to visit the website of Sweden’s election authority.
By Post
You can vote by post if you live outside of Sweden. You must order these materials and you will need two witnesses who have turned 18. For more information on voting by post, please click here to visit the website of Sweden’s election authority.

Information for Swedish Nationals Living in Sweden

Registering to Vote

Swedish citizens living in Sweden are automatically registered to vote.

Who is eligible to vote?
In Sweden, you are eligible to vote if you:
 • Have Swedish or another EU citizenship, and

 • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
Swedish citizens living in Sweden are automatically registered to vote and do not need to register. You should receive a voting card approximately three weeks before the election.

Casting Your Ballot

Swedish citizens residing in Sweden can vote in person.

In limited circumstances, including old age, illness, or a disability which makes you unable to vote in person either on Election Day or during advance voting, you can vote by proxy. For more information, please click here.

In Person Voting
You can vote in person either on Election Day or during advance voting. To vote on Election Day, you can go to your polling station identified on your voting card, mailed to you three weeks before the election. Advance voting begins on 22 May 2024 and ends on 9 June 2024. You must bring your ID to vote. For more information on polling stations, please click here to visit the website of the Swedish election authority.

Information for EU Nationals Living in Sweden

EU citizens from other EU Member States who live in Sweden may vote in either their home Member State or in Sweden, their residency Member State, but may only vote once.

Registering to Vote

To vote in Sweden, you must register in your place of residence in Sweden. Once registered, you will automatically receive information about European elections.

Who is eligible to vote?
In Sweden, you are eligible to vote if you:
 • Have Swedish or another EU citizenship, and

 • Have reached the age of 18 on election day.

How do I register?
You must submit a completed registration form to the County Administrative Board. You must be a registered resident in Sweden in order to register to vote. The deadline to register is Sunday 10 March 2024. For more information on the registration process, please click here to visit the website of Sweden’s electoral authority.

Casting Your Ballot

EU citizens residing in Sweden who are registered to vote can vote in person.

In Person Voting
You can vote in person either on Election Day or during advance voting. To vote on Election Day, you can go to your polling station identified on your voting card, mailed to you three weeks before the election. Advance voting begins on 22 May 2024 and ends on 9 June 2024. You must bring your ID to vote. For more information on polling stations, please click here to visit the website of the Swedish election authority.
hungary.jpg

Information för svenska medborgare som är bosatta utanför Sverige

Svenska medborgare som är bosatta utanför Sverige får rösta i Sverige. Om de är bosatta i en annan EU-medlemsstat får de också rösta i den EU-medlemsstat där de är bosatta, men de får bara rösta en gång.

Registrering av väljare

Svenska medborgare som bor utomlands måste registrera sig för röstlängden vart tionde år, oavsett om du har röstat eller inte.

Vem är berättigad att rösta?
I Sverige är du röstberättigad om du
 • har svenskt medborgarskap eller annat EU-medborgarskap, och

 • har fyllt 18 år på valdagen.

Hur registrerar jag mig?
Svenska medborgare som bor utomlands måste anmäla sig till röstlängden vart tionde år, oavsett om du har röstat eller inte. För mer information om hur du registrerar dig och för att anmäla dig till röstlängden, klicka här för att besöka Sveriges valmyndighets webbplats.

Röstning

Svenska medborgare som är bosatta utomlands kan personrösta på en svensk ambassad eller ett konsulat eller per post.
Personröstning på ambassad eller konsulat
Du kan personrösta på den svenska ambassaden eller konsulatet i det län där du är folkbokförd under förtidsröstningen. Du kan inte rösta från utlandet på valdagen. Röstningen börjar tidigast den 16 maj. Du måste ha med dig en id-handling för att rösta. För mer information om förtidsröstning, platser och tider, klicka här för att komma till Valmyndighetens webbplats.
Brevröstning
Du kan brevrösta om du bor utanför Sverige. Du måste beställa detta material och du behöver två vittnen som har fyllt 18 år. För mer information om att brevrösta, vänligen klicka här för att besöka Valmyndighetens webbplats.

Information till svenska medborgare som bor i Sverige

Registrera dig för att rösta

Svenska medborgare som är bosatta i Sverige är automatiskt registrerade som röstberättigade.

Vem har rätt att rösta?
I Sverige är du röstberättigad om du
 • har svenskt medborgarskap eller annat EU-medborgarskap, och

 • har fyllt 18 år på valdagen.

Hur registrerar jag mig?
Svenska medborgare som bor i Sverige är automatiskt registrerade som röstberättigade och behöver inte registrera sig. Du får ett röstkort cirka tre veckor före valet.

Lägga din röst

Svenska medborgare som är bosatta i Sverige kan personrösta.

 

Under vissa omständigheter, t.ex. ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan rösta personligen på valdagen eller under förtidsröstningen, kan du rösta genom ombud. För mer information, vänligen klicka här.

Personröstning
Du kan rösta personligen antingen på valdagen eller under förhandsröstningen. För att rösta på valdagen kan du gå till din vallokal som du hittar på ditt röstkort som du får hemskickat tre veckor före valet. Förhandsröstningen börjar den 22 maj 2024 och slutar den 9 juni 2024. Du måste ta med din legitimation för att rösta. För mer information om vallokaler, klicka här för att komma till Valmyndighetens webbplats.

Information för EU-medborgare som bor i Sverige

EU-medborgare från andra EU-länder som bor i Sverige får rösta antingen i sitt hemland eller i Sverige, som är deras bosättningsland, men de får bara rösta en gång.

Registrera dig för att rösta

För att rösta i Sverige måste du registrera dig på din bostadsort i Sverige. När du har registrerat dig kommer du automatiskt att få information om EU-valet.

Vem har rätt att rösta?
I Sverige är du röstberättigad om du
 • har svenskt medborgarskap eller annat EU-medborgarskap, och

 • har fyllt 18 år på valdagen.

Hur anmäler jag mig?
Du måste skicka in en ifylld anmälningsblankett till länsstyrelsen. Du måste vara folkbokförd i Sverige för att få rösta. Sista dag för anmälan är söndagen den 10 mars 2024. För mer information om registreringsprocessen, vänligen klicka här för att besöka webbplatsen för Sveriges valmyndighet.

Lägga din röst

EU-medborgare som är bosatta i Sverige och registrerade för att rösta kan rösta personligen.

Personröstning
Du kan personrösta antingen på valdagen eller under förtidsröstningen. För att rösta på valdagen kan du gå till din vallokal som du hittar på ditt röstkort, som du får hemskickat tre veckor före valet. Förhandsröstningen börjar den 22 maj 2024 och slutar den 9 juni 2024. Du måste ta med din legitimation för att rösta. För mer information om vallokaler, klicka här för att besöka den svenska valmyndighetens webbplats.
bottom of page